‘Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granicę tego, co może zrobić.’ – Schwab Charles

I Międzynarodowa Multikonferencja: „INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT IBTMM 2013″

Maj 22nd, 2013

I Międzynarodowa Multikonferencja: „INTELLIGENT BUILDING TECHNOLOGIES & MULTIMEDIA MANAGEMENT IBTMM 2013″, Kraków 16-18 października 2013.

W ramach IBTMM odbędą się następujące konferencje:

1)7th Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2013,
2)10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013,
3)1th Integrated Multimedia Systems Conference IMCS 2013.

Konferencja ma za zadanie budowanie pomostu pomiędzy teorią i praktyką szeroko rozumianych procesów projektowania, sterowania i zarządzania w inteligentnym budownictwie. Prezentowane będą najnowsze trendy i rozwiązania w zakresie technologii multimedialnych oraz nowoczesnych metod komunikacji i sterowania, systemów interaktywnych oraz ich zastosowań w szeroko pojętych inwestycjach publicznych, prywatnych, edukacji, biznesie, muzealnictwie, obronności i bezpieczeństwie, reklamie, informacji, przestrzeniach publicznych.

Dla osób zainteresowanych został przygotowany specjalny PAKIET VISITORS IBTMM w wysokości 190 zł przy wpłacie do 30.06.2013.

PAKIET VISITORS IBTMM obejmuje:

1)uczestnictwo w 3 konferencjach InBuS / NBTAD / IMSC w charakterze słuchacza dla jednej zgłoszonej osoby,
2)zwiedzanie ekspozycji przygotowanej przez firmy komercyjne,
3)materiały konferencyjne.

Organizatorami Konferencji są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Województwo Małopolskie, Emmerson Luminco Sp. z o. o. i LockusPatronat honorowy objęli Pan Jerzy Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki, Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Pan prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Pan prof. Ryszard Tadeusiewicz – Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Pan prof. Tadeusz Słomka – Rektor AGH w Krakowie, Pan prof. Kazimierz Furtak – Rektor Politechniki Krakowskiej.

Aktualne informacje dotyczące Konferencji można znaleźć na stronie: http://ibtmm.pl/